Ana Sayfa Türkiye 12 Ekim 2019 268 Görüntüleme

Medya Okuryazarlığı ve Sosyal Medyadaki Algı Operasyonları – M. Tolga ERCEDOĞAN

Öncelikle bütün okurlarımıza teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Sizlerle tekrar buluşma imkânı verdiği için şahsım adına da Antalya’nın Haberi ailesine teşekkür etmeyi bir borç bilirim…

Öncelikle Medya Okuryazarlığı kavramı nedir, ne değildir bununla başlayalım.

“Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir.

Medyanın çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu ileri sürülmektedir. Yapılan araştırmalar özellikle çocukların hayatlarında medyanın zaman ve mekân olarak yerinin artmakta olduğunu göstermektedir. Öte yandan medya iletilerinin kendine özgü yapısının, dilinin ve uygulamalarının olduğu ve bunların sürekli değişmekte, gelişmekte olduğu da aşikârdır. Bireylerin bu mecraları daha verimli kullanmaları ve bunu yaparken maruz kalınabilecek bazı riskler karşısında farkındalık geliştirebilmeleri için, medya iletileri ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu durum, çocukların medya konusunda eğitim almalarının önemini ve verilecek eğitimin de mütemadiyen güncellenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Alandaki öncü ülkelerde sürdürülen bu çalışmalar, “medya okuryazarlığı” eğitimi olarak adlandırılmaktadır.”

Medya Okuryazarlığı tanımı özetle bu şekildedir. Buradan yola çıkarsak acil olarak önem verilmesi gereken konu medya okuryazarlığı eğitimidir.

Ne yazık ki ülkemizde bu konuya gereken önem verilmemekte ve üstünde durulmamaktadır. Adeta ilgili kurum ve kuruluşlarca yok sayılmakta ve görmezden gelinmektedir.

RTÜK başta olmak üzere MEB ve diğer teşkilatların yaptıkları oldukça yetersiz görünmektedir.

Medya Okuryazarlığı eğitiminin diğer ülkelerdeki durumu ise özetle şöyledir;

Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Diğer Ülkelerdeki Durumu

ABD’de medya eğitimi 1932 yılından beri verilmektedir. New York Times gazetesinin girişimi ile başlayan bu sürece başta 350 basın kuruluşu destek vermiştir. Bu işe okullara çeşitli gazeteler gönderilerek başlanmıştır. On binlerce öğretmen medya okuryazarlığı eğitiminde görev almıştır. Günümüzde Medya Okuryazarlığı Dersi ABD’de zorunlu dersler listesindedir.

Medya eğitimi alt yapısının hazırlanması uzun yıllar almıştır. 1932’lerde ilk olarak ABD’de başlayan medya okuryazarlığı çalışmaları 1970’lerden itibaren Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşmıştır. Medya okuryazarlığı eğitimi, bazı ülkelerde diğer derslerle ilişkilendirilerek bazı ülkelerde ise seçmeli ya da zorunlu ayrı bir ders olarak verilmektedir.

Sosyal Medyadaki Algı Operasyonu meselesine değinecek olursak,

Malum olduğu üzere 09.10.2019 Çarşamba günü saat 16.00 sularında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın twitter hesabından duyurulduğu şekliyle, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rasulayn ve Tel Abyad kentlerini esas alan Barış Pınarı Operasyonu başlatılmıştır.

Operasyonun başlamasıyla beraber sosyal medyada yoğun bir Türkiye aleyhtarı kara propaganda ve bilgi çarpıtma faaliyeti yürütüldüğü açıkça gözlenmiştir. Bu konuda birkaç görseli izninizle sunmak istiyorum.

Görüldüğü gibi birbirinden farklı tarihler ve alakasız konularda yer alan fotoğraflar ve yazıları bile kamuoyunda çocuk, kadın katili ve sivilleri acımasızca katleden bir ülke kanısı uyandırmak amaçlı,planlı ve bilinçli bir şekilde kullanan bir kitle ile karşı karşıyayız.

Bu dezenformasyonla mücadele etmenin yöntemleri ise kısaca şöyle özetlenebilir:

1-Yabancı dillerde ve anlık yayın yapan bir sosyal medya platformu acilen oluşturulmalıdır.

2-Bu platforma dileyen yurttaşlar anlık veri akışı ve gerçekleri ifade eden bilgiler girebilmelidir.

3-Bu sosyal medya platformuna kolaylıkla erişim sağlanmalı ve eklenen bilgiler tekrar gözden geçirilmelidir.

4-İlgili ülkeler ve kuruluşlar nezdinde buranın tanıtımı yapılmalı ve her alanda duyurusu yapılmalıdır.

Günümüzde sosyal medyanın baş döndürücü hızı ve kitleleri etkileme gücü de ele alınacak olursa meselenin önemi ve büyüklüğü anlaşılacaktır.

Son olarak ordumuza ve devletimize çıkmış oldukları bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Tanrıdan dileğim, milletimize ferahlık ve güç kuvvet, askerimize ve ordumuza tez zamanda zaferler ve hayırlı haberler nasip etmesidir…

Visits: 396
Hazır Site by Uzman Tescil